about

Szkolenia dobrze i w cenie - enValued - Tanie Dobre Szkolenia

title

enValued – Szkolenia dobrze i w cenie

map
© 2012 enValued szkolenia

Szkolenia biznesowe :: zarządzanie, sprzedaż, negocjacje, marketing, finanse.

szkolenie
Zarządzanie zespołem w nagłej zmianie


Sytuacja w której obecnie się znaleźliśmy wzbudza w nas przeróżne emocje, głównie negatywne. Nic dziwnego, od kilkunastu dni żyjemy w nowej rzeczywistości na którą nie byliśmy przygotowani. Naturalnie więc pojawia się lęk i niepokój.

Szkolenie “Zarządzanie zespołem w nagłej zmianie” pomoże Ci poprowadzić Twój zespół przez ten burzliwy czas zmian i dostosowania Twojej firmy do nowych warunków.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

O tym, że zmian w dzisiejszych czasach nie sposób uniknąć powszechnie wiadomo. Większość z nich jest integralną częścią rozwoju organizacji, technologii, produktów i usług. Niektóre z nich są zupełnie niespodziewane. Zwane są „czarnymi łabędziami”. Zmieniają rzeczywistość wokół nas i wymagają zmierzenia się z nowymi i nieoczekiwanymi wyzwaniami.

Menedżerowie w organizacjach muszą nie tylko wziąć odpowiedzialność za właściwą reakcję na zaistniałą sytuację. Mają obowiązek przeprowadzenia przez nią swoich ludzi, którzy nie zawsze są gotowi na tak niespodziewane zdarzenie. Stają przed wieloma wyzwaniami: jak przewidzieć potencjalne trudności i konsekwencje podejmowanych decyzji personalnych, jak zarządzać sytuacją kryzysową w zespole. jak przekonywać swoich współpracowników do mierzenia się z trudnościami związanymi z utratą komfortu i brakiem poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki wspólnej pracy on-line w formule Live Training uczestnicy nauczą się korzystać z narzędzi komunikacji zarówno grupowej, jak i indywidualnej skierowanej do pracowników „wrzuconych” w nową dla nich rzeczywistość, zrozumieją mechanizmy reakcji na zmianę, a także poznają sposoby motywowania współpracowników do „zrewidowania” swoich dotychczasowych przekonań. Poznają również narzędzia reagowania na zachowania „ucieczkowe” i dezintegrujące zespół.

W trakcie zajęć zostanie zwrócona przede wszystkim uwaga na obszary związane z kosztami emocjonalnymi zmian, utratą poczucia bezpieczeństwa i „stabilności zadaniowej”. Uczestnicy odpowiedzą sobie na pytanie, co mogą zrobić jako zarządzający, by podnieść poziom motywacji i wpłynąć zarówno na swoje własne przekonania, jak i postawy współpracowników, by przejść ten niezwykle trudny okres z możliwie najmniejszymi stratami organizacyjnymi i wizerunkowymi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


Live Training 1: 4 godziny
Live Training 2: 4 godziny


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • Dostęp do platformy klasy biznes.
 • Materiały szkoleniowe w PDF.
 • Materiały do ćwiczeń w PDF.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Konsultacje po szkoleniu.

Program szkolenia:


Live Training 1Zakres merytoryczny:


 1. Wpływ zmiany spowodowanej zewnętrzną sytuacją kryzysową na organizację pracy zespołu:
  • Identyfikacja najważniejszych różnic między stanem przeszłym a stanem dzisiejszym.
  • Poszukiwanie szans i korzyści dla siebie w nowej sytuacji menedżerskiej i pracowniczej.
  • Identyfikacja przydatnych kompetencji menedżerskich w sytuacji nagłej zmiany, wywołanej losową sytuacją kryzysową.
  • Weryfikacja gotowości pracownika do realizacji zadań w nowej formie organizacji pracy.
 2. Czynniki motywowania pracowników w sytuacji nagłej, organizacyjnej zmiany:
  • Jak minimalizować negatywne reakcje zespołu? Pozytywne i negatywne konsekwencje zmiany.
  • Budzenia autozaangażowania do nowej formy pracy i budowanie akceptacji dla zmiany.
  • Pracownik w zmianie - określenie źródeł oporu i trudności w realizacji zadań w formie pracy zdalnej.
  • Macierz zachowań w zmianie - reakcje psychologiczne pracowników.
  • Przygotowanie planu komunikacji menedżera do zespołu.

Narzędzia:

 • Macierz kompetencji menedżerskich w zmianie
 • Kwestionariusz gotowości do zmiany
 • Koła wpływu w zmianie
 • 4 krokowy model faz zmiany u pracowników
 • Motywacja 3.0 w zmianie
 • Model wpływu wg E. Aronsona
 • Expose w sytuacji zmiany

Live Training 2Zakres merytoryczny:


 1. Wspieranie pożądanej kultury i relacji w zespole pracującym zdalnie:
  • Budowanie wspólnoty osób nie przebywających w jednym miejscu.
  • Wspólne ustalenie zasad współpracy w nowej sytuacji - kodeks zespołu rozproszonego.
  • Dobre praktyki budowania przejrzystego procesu pracy zespołu pracującego zdalnie.
  • Oczekiwania i granice - przestrzeganie ustalonych zasad i procedur.
 2. Narzędzia interwencji w ręku menedżera w sytuacji nagłej zmiany – kontrola a zaufanie:
  • Identyfikacja najlepszych praktyk oraz kluczowych błędów w procesie zarządzania pracownikami zdalnymi.
  • Strategie sytuacyjne w zarządzaniu - zaufanie zadaniowe vs zaufanie międzyludzkie.
  • Poziomy interwencji. Model rozmów dyscyplinujących z pracownikami w fazie zaprzeczania i oporu.
  • Ambasadorowie pracy zdalnej w zespole. Wsparcie i dostępność.

Narzędzia:

 • Model dojrzałości organizacyjnej wg F. Leloux
 • Kodeks zasad pracy zdalnej
 • Argumentacyjna waluta transferowa w zmianie
 • Drabina interwencji dyscyplinujących pracownika
 • Lista mocnych pytań do zmiany zachowania i postaw
Dla grup już około 5 osób z Państwa firmy proponujemy rozważyć organizację tego szkolenia w formie zamkniętej przygotowanej i dostosowanej specjalnie pod kątem specyfiki potrzeb Państwa firmy
zamówienie.DOC zamówienie.PDF W przypadku kłopotów z zamówieniem
elektronicznym prosimy pobrać:

Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie pisemnie na 14 dni przed datą szkolenia.

Szkolenia otwarte

Szkolenia miękkie:

Szkolenia twarde:

Szkolenia dobrze i w cenie